IMMERSIÓ EN LES COL·LECCIONS

Els estàndards de documentació i de descripció de col·leccions són essencials per facilitar la cerca d’informació per part d’experts. Aquests plantegen hipòtesis de treball precises i esperen obtenir resultats de cerca molt afinats. El reconeixement d’estàndards també és imprescindible per establir comunicació entre diverses fonts de dades. Tanmateix, hi ha interrogants que no sabem ni tan sols que existeixen i detectar-los suposa abordar la realitat d’una altra manera: la immersió, l’especulació, a veure què trobem si...

 

Les col·leccions d’un museu d’història natural són una representació de la realitat natural, diversa i polifacètica. Per conèixer-les, doncs, el Museu proporciona un calidoscopi d’eines que enfoquen objectius diferents i empren tecnologies diverses. Cada recurs té una història pròpia d’interessos i de col·laboracions, una narració de progrés en el temps i de simpatia pel canvi tecnològic.

 

 

Navegar per les col·leccions, Bestiario 2010

La consulta de les col·leccions es pot fer per immersió en les dades que les descriuen. Navegar per l'arbre taxonòmic o entre mapes ens permet gaudir d'una experiència intuïtiva per conèixer els continguts de les col·leccions.

 

Bestiario mapa
Bestiario tÓxon

 

TAXO&MAP, GeoData 2011

La cerca de dades de biodiversitat sol combinar dues preguntes: Quins organismes? En quin lloc? Ara la immersió llisca per dos pendents, la selecció d'organismes i alhora la d'àrea geogràfica. Els resultats obtinguts es poden refinar i exportar per a ús de les persones que investiguen o hi estan interessades.

 

taxo&map